intro-whole-img-napopaleniny

Cosmos® Na popáleniny

Speciální náplast na popáleniny, která je určena pro bezpečné a účinné ošetření povrchových opařenin a popálenin I. a II. stupně. Urychluje hojení rány nejmodernější metodou vlhkého hojení. Na popálenině vytvoří ochranný gel, který tlumí bolest a příjemně chladí.

Výhody náplasti Cosmos® Na popáleniny

 • minimalizuje vznik puchýřů, nepropouští vodu ani bakterie
 • měkký hydrogelový polštářek urychluje léčbu, příjemně chladí a tlumí bolest
 • nejmodernější metoda léčby popálenin tzv. vlhkým hojením – četné studie potvrzují lepší schopnost buněčné regenerace právě ve vlhkém prostředí
 • průhledný materiál umožňuje kontrolu hojení rány
 • vydrží až 7 dní bez nutnosti výměny
 • snadné odstranění bez rizika ztržení hojící se vrstvy kůže

Obsah balení Cosmos® Na popáleniny

  Rozměry

Dělené/nedělené

Počet kusů náplastí
v krabičce
Cosmos®
Na popáleniny

4,5 x 6,5 cm

dělené 3x

7,5 x 10 cm

dělené 3x

Co je to popálenina?

Popálenina je poranění, které vzniká působením vysokých teplot na povrch těla. Hojení popálenin je velmi pomalé a bolestivé. Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny ohněm, elektřinou, kontaktem s horkým předmětem nebo vroucí tekutinou. Zvláště u dětí dochází často k opařením horkou tekutinou při stržení ubrusu, stržením konvice nebo puštěním příliš horké vody z kohoutku. Podle závažnosti se popáleniny dělí do čtyř stupňů. Působením infekce nebo nevhodným ošetřením se může popálenina postupně „prohloubit“. Silné chlazení tekoucí vodou v prvních vteřinách po úrazu může snížit míru poškození až o jeden stupeň.

Jak správně ošetřit popáleninu?

 • Před ošetřováním rány si pečlivě umyjte ruce.
 • Zasaženou plochu chlaďte několik minut proudem studené vody.
 • Neaplikujte na popáleninu žádné masti ani zásypy.
 • Co nejdříve překryjte ránu náplastí Cosmos® Na popáleniny.

Pozor: Léčba rozsáhlejších popálenin vyššího stupně musí probíhat pod dohledem lékaře!

Jak používat náplasti Cosmos® Na popáleniny

 • Každá náplast je balena samostatně.
 • Aplikujte ji na suchou, čistou a nemastnou pokožku.
 • Na ráně vydrží až 7 dní – odstraňujte ji teprve, až se sama začne uvolňovat.
 • Pokud budete chtít náplast odstranit dříve, navlhčete ji nejprve teplou vodou.
 • Nepoužívejte náplast na zanícenou, krvácející nebo mokvající ránu.
 • Pacienti trpící cukrovkou by měli ošetření a krytí popáleniny konzultovat s lékařem.